Καθώς η κατάσταση με τον κορονοϊό είναι επί του παρόντος άγνωστο πότε θα τελειώσει, θεωρούμε μάλλον άκαιρο να μιλάμε για καταληκτικές ημερομηνίες. Η πρόσκληση υποβολής περιλήψεων επομένως θα παραμείνει ανοικτή κι εμείς θα περιμένουμε τις περιλήψεις σας. Όταν δεν θα υπάρχει πλέον απειλή, θα μιλήσουμε εκ νέου για προθεσμίες.

Μέσα, Πόλις, Αγορά

Δημοσιογραφία, Επικοινωνία & Ανθρωπιστικές Σπουδές στην εποχή της Νέας Τεχνολογίας

Λευκωσία, Κύπρος – 18-20 Σεπτεμβρίου 2020

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το επικείμενο διεθνές συνέδριο με τίτλο  “Media, Polis, Agora – Journalism, Communication and Humanities in the New Technology Era” («Μέσα, Πόλις, Αγορά – Δημοσιογραφία, Επικοινωνία & Ανθρωπιστικές Σπουδές στην εποχή της Νέας Τεχνολογίας»). Το συνέδριο διοργανώνεται στη Λευκωσία από το Advanced Media Institute, το Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Στόχος του διεπιστημονικού αυτού συνεδρίου είναι η συνάντηση ερευνητών και επαγγελματιών, ιδίως από τα πεδία των σπουδών στα Μέσα, τη δημοσιογραφία, την επικοινωνία, την πολιτική επικοινωνία, τη νομική, την κοινωνιολογία, τις σπουδές διακυβέρνησης, τις ανθρωπιστικές σπουδές, την πολιτιστική ανάλυση και τις πολιτιστικές τεχνολογίες, ώστε να συζητηθούν ιδέες αναφορικά με τη σχέση μεταξύ των πεδίων, τις συνέργειες, τις αντιπαλότητες, τις στρατηγικές και τις μελλοντικές κατευθύνσεις των ανθρωπιστικών σπουδών, της δημοσιογραφίας και των επικοινωνιών σε μια νέα εποχή όπου κυριαρχεί η τεχνολογία. Το συνέδριο θα ασχοληθεί με τομείς που συνδέονται με τη δυναμική αλληλεπίδραση των Μέσων, των πολιτικών (Πόλις) και της δημόσιας σφαίρας (Αγορά). Ορισμένα από τα κύρια θέματα που θα καλυφθούν αφορούν την πρόοδο της ψηφιακής δημοσιογραφίας, το μέλλον των ανθρωπιστικών σπουδών ως επιστημονικού πεδίου σε μια εποχή όπου κυριαρχεί η τεχνολογία, το ρυθμιστικό πλαίσιο των Μέσων στην εποχή της Νέας Τεχνολογίας, οι προκλήσεις και τα ηθικά ζητήματα της παραγωγής περιεχομένου στα νέα Μέσα, και η εξέταση των τρόπων με τους οποίους η πρόοδος της τεχνολογίας μπορεί να προωθήσει την έρευνα στις ανθρωπιστικές σπουδές. Είναι ευπρόσδεκτες θεωρητικές, μεθοδολογικές και εμπειρικές μελέτες, καθώς και μελέτες περιπτώσεων στα συγκεκριμένα θέματα.

Επιπλέον, κάτι που ίσως είναι το πιο σημαντικό σημείο, επιθυμούμε με το συνέδριο να κτιστούν γέφυρες ανάμεσα στην ακαδημαϊκή γνώση και τη δράση στο πεδίο, ανάμεσα στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις νέες τεχνολογίες, και ανάμεσα στους επαγγελματίες των Μέσων και τους ειδικούς για τη ρύθμισή τους. Είναι επομένως ευπρόσδεκτα workshops, εργαστήρια και σεμινάρια που θα αναδεικνύουν καινοτόμες πρακτικές, θα συζητούν ιδέες και θα γνωστοποιούν βέλτιστες πρακτικές για τα θέματα του συνεδρίου.

Είναι επιθυμητές περιλήψεις που αφορούν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

 

 1. Τα Μέσα και οι Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εποχή του Blockchain και της Τεχνητής Νοημοσύνης
 • Η επανάσταση του Blockchain και τα (νέα) Μέσα

 • Τα (νέα) Μέσα και η Τεχνητή Νοημοσύνη

 • Αλγοριθμική ρύθμιση των θεμάτων ημερησίας διάταξης και η ψηφιακή κατασκευή της πραγματικότητας

 • Δημοσιογραφία χωρίς δημοσιογράφους;

 • Ιδιοκτησία, μαζικά δεδομένα (big data) και παραγωγή περιεχομένου

 • Η χρήση νέων τεχνολογιών για την εκ νέου εφεύρεση των ανθρωπιστικών σπουδών

 • Ο ρόλος των ανθρωπιστικών σπουδών σε μια υβριδική εποχή

 • Η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και η εικονική πραγματικότητα (VR) στην ψηφιακή επικοινωνία
 1. Η πολιτική διάσταση των Νέων Μέσων

 • Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως πολιτικοί, οικονομικοί και πολιτιστικοί παράγοντες

 • Τεχνολογική αλλαγή, ενδυνάμωση και λανθασμένες αντιλήψεις

 • Το δημόσιο/ιδιωτικό χάσμα και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα

 • Η επιτήρηση στην ψηφιακή εποχή

 • Προσωπική διαχείριση των μαζικών δεδομένων

 • Η παραπληροφόρηση στην εποχή της μετα-Αλήθειας
 • Έλεγχος γεγονότων (fact-checking) ή δημοσιογραφία;
 • Η κανονιστική διάρθρωση της δημοσιογραφίας των Νέων Μέσων

 • Ψευδείς ειδήσεις (Fake News) και δημοσιογραφία των ρομπότ (bot)
 1. Δημοσιογραφικές & επικοινωνιακές πρακτικές στην εποχή της Νέας Τεχνολογίας

 • Οι ειδήσεις και οι απόψεις ως δημόσιο αγαθό
 • Ανισότητες και εκμετάλλευση στην εποχή της ελαστικής απασχόλησης

 • Διομότιμες εφαρμογές (peertopeer), τεχνητή νοημοσύνη, αυτοματισμός και απασχόληση
 • Δημοσιογραφία και η σύγκρουση ανάμεσα στις ανθρωπιστικές σπουδές και την τεχνολογία

 • Αξία, περιεχόμενο και καπιταλισμός
 • Branding χωρών και πόλεων στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας
 • Ψηφιακή μεταμόρφωση/ψηφιακά αντίγραφα προϊόντων και υπηρεσιών

 1. Ρύθμιση των Μέσων και Δημοκρατία

 • Η νομοθεσία και η ρύθμιση των Μέσων και των νέων Μέσων
 • Δημοσιογραφία και ιδιοκτησία των Μέσων

 • Ελευθερία της έκφρασης και λογοκρισία στην ψηφιακή εποχή

 • Η πνευματική ιδιοκτησία και συναφή δικαιώματα δημοσιογράφων και εκδοτών στην ψηφιακή εποχή

 • Ρόλοι, ευθύνες και υποχρεώσεις ψηφιακών πλατφορμών

 • Τα Μέσα σε δημοκρατικές, μεταβατικές και απολυταρχικές κοινωνίες

 • Εγγραμματισμός στα Μέσα, πολιτικός ακτιβισμός και δημοκρατία
 1. Η δημοσιογραφία στην εποχή των ψηφιακών Μέσων

 • Οι κανονιστικές λειτουργίες της ψηφιακής δημοσιογραφίας
 • Ψηφιακή δημοσιογραφία, ιδεολογία, ρόλος και αντιλήψεις

 • Η ηθική της δημοσιογραφίας στην εποχή των ψηφιακών Μέσων

 • Συμμετοχική δημοσιογραφία (των πολιτών και των κοινοτήτων)

 • Συνήθειες περιήγησης στα Μέσα (media repertoires) και καταστροφικές κοινότητες
 • Πολυμεσικές (transmedia), βασιζόμενες σε δεδομένα (datadriven) και διαδραστικές αφηγήσεις

 1. Πολιτική επικοινωνία στην εποχή των ψηφιακών Μέσων

 • Αυτονομία, μετριοπάθεια και ακτιβισμός

 • Πολιτική επικοινωνία και πολιτικές δομές

 • Ιδεολογία και πολιτικός λόγος

 • Πολιτική συμμετοχή και πολιτικές κοινότητες

 • Πολιτική ρητορική και πολιτικές εκστρατείες

 • Ερευνητικά θέματα στην πολιτική ανάλυση

Διαδικασία υποβολής περιλήψεων

Προσκαλούμε ομιλίες, αλλά και προτάσεις για συνεδρίες, στρογγυλές τράπεζες και συμπόσια, καθώς και ερευνητικές πρωτοβουλίες και επαγγελματικά workshop. Είναι επιθυμητές τόσο η διαλεκτική όσο και η θεωρητική/φιλοσοφική/μεθοδολογική πλευρά των θεματικών αξόνων του Συνεδρίου, καθώς και εμπειρικές έρευνες.

Οι ομιλητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο πρέπει να υποβάλουν περίληψη 250-500 λέξεων στα αγγλικά έως την 1η Απριλίου 2020. Οι περιλήψεις θα υποβάλλονται μέσω της Easy Chair Platform, ακολουθώντας το https://easychair.org/conferences/?conf=amiretreat2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά στο info@advancedmediainstitute.com

Ας σημειωθεί ότι κάθε ομιλητής μπορεί να παρουσιάσει μόνο μία φορά ως κύριος συγγραφέας, όμως δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τους συν-συγγραφείς.

Περισσότερες πληροφορίες για τον συγκεκριμένο χώρο διεξαγωγής και τις λοιπές δραστηριότητες του συνεδρίου θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες και για την εγγραφή σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου:

https://amiretreat2020.advancedmediainstitute.com

Σημαντικές ημερομηνίες

1 Απριλίου 2020. Προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων (μέσω του Easy Chair)

15 Απριλίου 2020. Κοινοποίηση της απόφασης για τις υποβληθείσες περιλήψεις από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου

25 Απριλίου 2020. Έναρξη εγγραφών

30 Μαΐου 2020. Λήξη εγγραφών

Κόστος συμμετοχής

Καθηγητές πανεπιστημίων: 150€

Διδακτορικοί φοιτητές, δημοσιογράφοι και επαγγελματίες των Μέσων: 100€

Μεταπτυχιακοί φοιτητές και συμμετέχοντες που δεν παρουσιάζουν: 70€.

Το κόστος περιλαμβάνει αντίγραφο του προγράμματος, συμμετοχή σε όλες τις συνεδρίες, γεύματα, καφέ στα διαλείμματα και το επίσημο δείπνο.

Έκδοση

Σκοπεύουμε να εκδώσουμε μια επιλογή ομιλιών σε επιμελημένο τόμο, κατόπιν συνεννόησης με τον εκάστοτε συγγραφέα/τους εκάστοτε συγγραφείς. Εάν επιθυμείτε να περιληφθεί η ομιλία σας στον τόμο αυτόν, παρακαλούμε να την αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@advancedmediainstitute.com μέχρι την 1η Ιουλίου 2020. Όλα τα κείμενα που θα υποβληθούν, θα τύχουν κριτικής ανάγνωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Δρ. Εμμανουήλ (Μάνο) Τάκα manostakas@gmail.com

Συντονιστική Επιτροπή

Σοφία Ιορδανίδου,  Advanced Media Institute & Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Nael Jebril, Doha Institute for Graduate Studies

Διονύσης Πάνος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εμμανουήλ (Μάνος) Τάκας, Advanced Media Institute

Κατερίνα Διαμαντάκη, Deree-The American College of Greece & Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Επιστημονική Επιτροπή

Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Λεωνίδας Βατικιώτης, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Peter Carravetta, Stony Brook University, USA

Χρυσή Δαγουλά, University of Groningen

Κατερίνα Διαμαντάκη, Deree – ACG, ΑΠΚΥ

Victoria Fontan, American University of Afghanistan

Karen Fowler-Watt, Bournemouth University, UK 

Σοφία Ιορδανίδου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Nael Jebril, Doha Institute for Graduate Studies

Stephen Jukes, Bournemouth University, UK

Βάλια Καϊμάκη, European Journalism Centre

Μάρη Λαυρεντιάδου, Ελληνικό Ανοικτό Παν/μιο  

Διονύσης Πάνος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σοφία Παπαδημητρίου, Ελληνικό Ανοικτό Παν/μιο  

Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης, Advanced Media Institute

Χαρίλαος ΠλατανάκηςΕΚΠΑ

Αθανάσιος Ν. Σαμαράς, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ειρήνη Σταματούδη, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Κώστας Στρατηλάτης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Νίκος Σμυρναίος, University of Toulouse

Εμμανουήλ Τάκας, Advanced Media Institute

Λήδα Τσενέ, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Deborah Wilson David, Nottingham Trent University

Γιώργος Χαραλάμπους, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Οργανωτική Επιτροπή

Ελένη Βραχοπούλου, Advanced Media Institute

Λίνα Βαλσαμίδου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κυριάκος Κολοβός, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δημήτριος Κουκιάδης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Δημήτριος Κούρτης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Μπάμπης Κυπριανίδης, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Χριστίνα Λιναρδάκη, Advanced Media Institute

Ιωάννης Σέργιος Μανδαλίδης, Advanced Media Institute

Μιχάλης Μίχος, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αναστασία Μηνά, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Γεωργία Μυλόρδου, Advanced Media Institute

Ελένη Νάτση, Advanced Media Institute

Διονύσης Νταούρος, Advanced Media Institute

Χριστίνα Παπασολωμού, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ειρήνη Σαρακατσάνου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ερατώ Ιωάννα Σαρρή, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κατερίνα Τζουμερκιώτη, Advanced Media Institute

Δέσποινα Φούσκα, Advanced Media Institute

Organizing Institutions

advanced
opencyprus
CUT LOGO
uni-nicosia

Collaborating universities

palestine-e
auaf
lerasss